GWNEWCH ADDEWID AIL-LENWI

Fe wyddom fod pethau’n anodd allan yna ar hyn o bryd, ac rydym mor ddiolchgar am gefnogaeth busnesau lleol sydd wedi cofrestru ar gyfer yr Ap ‘Refill’. Os ydych chi eisiau bod yn rhan o’r Chwyldro Ail-lenwi ond ar gau am y tro neu’n ei chael yn anodd ar hyn o bryd, rydym yn dal yn awyddus i chi gymryd rhan. Gallwch nawr wneud addewid i sicrhau, pan fydd pethau wedi setlo mwy a’r byd yn dechrau agor eto, y gallwch ymuno â’r Chwyldro Ail-lenwi unwaith y byddwch yn barod.

You may unsubscribe at any time. Check out our privacy policy for more information on how we store and protect your data.